آموزش محيط زيست
در هر لحظه بخشي از محيط زيست بدون جهت و با بي توجهي کامل در اثر فعاليتهاي انساني تخريب مي شود. افراد متخصص، دستياران و کارشناسان مي بايست براي آگاهي از اهميت محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن تربيت شوند چون کار آنها مي تواند بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر محيط زيست اثر داشته باشد.
همچنين افراد و گروه هاي اجتماعي بايد بتوانند از طريق آموزش, مجموعه اي از ارزشها و علائق به محيط زيست را کسب نموده و انگيزه هاي لازم را جهت مشارکت فعال در حفاظت و بهبود محيط زيست بدست آورند.

آموزش محيط زيست براي افراد متخصص و کارشناس اساسا به معني جهت دادن به علائق محيط زيستي آنان است.اين آموزش مي تواند منجر به توسعه و آزمايش طرق جديد حل مسايل، آماده سازي و اشاعه اطلاعات در مورد موضوعات زيست محيطي و شرکت فعالانه در اقدامات پيشگيري و ترميمي براي بهبود محيط زيست مي گردد.
گروه هاي شغلي و همه طبقات اجتماعي
- اقتصادي که به نحوي از محيط زيست سود مي برند،‌مي توانند از طريق آموزش دانش ها، مهارت ها و بينش هاي ويژه خود را که ممکن است براي حل مسائل محيط زيست موثر باشند و آموزش ديده اند را در اين امر شرکت دهند.
در اين خصوص مي توان آموزش براي پيش گيري از زمين لرزه هاي فاجعه بار و تبعات زيست محيطي آن را متذکر شد. باتوجه به زلزله خيز بودن ايران تمامي افراد مي باست نسبت به تبعات آن آگاهي هاي لازم را براي مواجهه با اين سانحه در زمان قبل و بعد از آن داشته باشند. تلفات جاني و خسارت اقتصادي و تبعات زيست محيطي از نتايج اين سوانح مي تواند باشد .
با گذشت هر دهه سطح خسارت ها به طور چشمگيري افزايش مي يابد. بنابراين مي بايست براي کاهش اثرات چنين سوانحي گام برداشت.
آموزش همگاني و آگاهي مردم از ريسک زلزله در شکل گيري شيوه واکنش جامعه در برابر زمين لرزه نقش مهمي را ايفا مي کنند. همانطور که مي دانيم بشر
همواره در طول زندگي خود، در حال فراگيري و كسب دانش بوده است. با گسترش فناوري، مقوله آموزش نيز از آن بي بهره نمانده و گام به گام با فناوري ها هماهنگ و تقويت گرديده است؛ بديهي است كه براي زندگي در جامعه پيشرفته امروز كه اطلاعات با سرعت در حال تغيير و پيشرفت است، انسان بي خبر از اين تغييرات انساني بي ثبات و جدا مانده از جامعه محسوب مي شود. از طرف ديگر با افزايش جمعيت، جامعه نمي تواند پاسخگوي تمامي افراد در زمينه آموزش باشد؛ بنابراين بايد راهبردي يافت كه با كم ترين هزينه، آموزش براي همگان ميسر و قابل دسترس باشد لذا آموزش از طريق فضاي مجازي اينترنت را مي توان يکي از موثر ترين روشهاي آموزش در اين زمينه دانست .
به همين دليل خواهشمند است براي بررسي اثربخشي دانش افراد در زمينه آموزش محيط زيست از طريق اينترنت در اين سايت ثبت نام کرده و در مباحث آموزش آن شرکت کرده و ما در اين پيشبرد اين پژوهش ياري نماييد . با تشکر

ورود به صفحه کاربري
کلمه عبور
نام کاربري
بازيابي کلمه عبور
ثبت نام در سايت
تماس با ما
براي استفاده از موارد آموزشي اين سايت  مي بايست از طريق اين قسمت در سايت ثبت نام کنيد
پس از آن شما مي توانيد با استفاده از نام کاربري و کلمه عبوري که خود تعيين کرده ايد وارد صفحه کاربري خود شويد
 
 
ايميل
موضوع
متن پيام شما